Sinds begin 1900 kunnen wij ons geen wereld meer indenken zonder de fotografie zoals wij die nu kennen.
In de loop van haar geschiedenis heeft de fotografie niet alleen een informatieve en maatschappelijke functie verworven maar heeft zij zich ook ontpopt tot een erg gewaardeerde kunstvorm, zowel voor beroeps- als voor amateurfotografen.
Anno 2009 is het vastleggen van een beeld op een lichtgevoelig medium, voor iedereen op een zeer eenvoudige manier toegankelijk geworden.
Een groot stuk daarvan hebben we te danken aan de ontwikkeling van de digitale fotografie.
Groot, klein, jong of oud, het heeft geen belang, ieder vindt wel zijn gading in het grote aanbod van camera’s en toebehoren.
Het verwondert dan ook niemand dat in Turnhout een aantal mensen de behoefte hadden om regelmatig informatie uit te wisselen over dit medium en die informatie wilden delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden.
En zo kwam de Digitale Fotografiegroep Turnhout, kortweg DFT, tot stand.
“Digitale Fotografiegroep” omdat het een groep mensen is die op een gezellige manier tijd spenderen aan hun hobby en “Turnhout” voor hun thuisbasis.

DIGITALE FOTOGRAFIE:

De almaar sneller vorderende technologie van de elektronica en van de informatiesnelweg, heeft ertoe geleid dat ook de digitale fotografie, op zeer korte tijd, haar plaats in onze samenleving heeft opgeëist. Geen dagje uit, vakantie of familiefeest zonder digitale camera. Geen wetenschap, kunst of evenement zonder digitale beelden. De woorden pixel, beeldbestand, jpg, geheugenkaart en anderen, maken deel uit van ons dagelijks taalgebruik.
De grote concurrentie en het overaanbod maken het voor de consument betaalbaar wat betreft de aanschaf van een degelijke digitale camera en alles wat erbij hoort.
Een mislukte foto is bijna onmogelijk geworden en we kunnen rekenen op gespecialiseerde bedrijven om onze foto’s af te drukken zoals we wensen.
Over de geschiedenis van de digitale fotografie vinden we genoeg informatie via boeken en het internet, over het technisch aspect vinden we via dezelfde kanalen nog meer gegevens.
Zoveel zelfs dat we soms moeite hebben om de juiste boom in het bos nog te zien.

DOEL VAN ONZE GROEP:

Eén van de doelstellingen van de groep is elk lid een helpende hand te reiken vanaf het prille begin, de aanschaf van een digitale camera.
Moeilijk verstaanbare handleiding?…Geen probleem, er is altijd wel iemand die wat meer ervaring heeft en je verder helpt.
Ongeacht ieders kunnen en financiële mogelijkheden proberen we de
2-wekelijkse vergaderingen zo interessant en informatief mogelijk te maken.
Basisbegrippen zoals sluitertijd, diafragma, RAW bestand, witbalans, ISO waarden enz…, worden geregeld herhaald en uitgelegd .
Wie graag meer wil dan alleen zijn toestel “op automatisch” zetten, kan leren gebruik maken van alle andere mogelijkheden.
Het inrichten van workshops, al dan niet gegeven door onze eigen leden, is een andere doelstelling.
Via deze workshops willen we iedereen laten kennis maken met de wereld van en rondom de digitale fotografie.
Wat zijn de mogelijkheden nadat ik op het knopje heb gedrukt?
Kan ik een mooie foto uitkiezen en printen en wat doe ik met de rest?
Hoe kan ik een foto bewerken en welk programma gebruik ik dan best?
Kan ik meedoen aan een tentoonstelling en is mijn foto daarvoor geschikt?
Vragen genoeg en de antwoorden zijn gratis te verkrijgen binnen onze clubwerking.

CLUBWERKING:

Zoals elke vereniging heeft de vzw DFT nood aan financiële middelen.
Lidgeld vragen is dan ook een logisch gevolg.
Voor een democratische bijdrage ben je gewoon lid van onze club en ben je eveneens automatisch lid van het Centrum voor Beeldexpressie (CvB), een vzw die binnen de regio Vlaanderen het aanspreek- en steunpunt wil zijn voor al wie, in groepsverband of individueel, niet-beroepsmatig actief is of wil zijn op het vlak van film, fotografie, video en multimedia.
Daarvoor krijg je het tweemaandelijks tijdschrift “beeld express” met heel wat interessante informatie.
Alle lidgelden worden gebruikt voor de aanschaf van materialen, betalen van lesgevers, inrichten van ons lokaal en de uitbouw van onze studio.
We zijn lid van Forum Cultuur van de stad Turnhout en van Fotogroep Antwerpen (FgA).
Andere verenigingen kunnen eveneens rekenen op onze steun en samenwerking, o.a.
– het Spiegelproject van vzw De Scherf
– de voetbalmatchen van KV Turnhout
– Erfgoed Vlaanderen, Toerisme Turnhout
– de cultuurmarkt

Ook de jeugd willen we stimuleren om te starten met fotografie.
Sinds september 2008 zijn een aantal van onze leden begonnen met Jeugdwerking.
Het doel is aan een aantal geïnteresseerde en leergierige jongeren de beginselen van fotografie bij te brengen, hen te leren werken met een digitale camera.
We organiseren verschillende interne activiteiten, zoals vb een kasteelweek-end, paddenstoelenwandeling en andere, waarbij natuurlijk de fotografie niet ontbreekt.
Onze maandelijkse “fotowedstrijd” binnen de club, waarbij diegenen die foto’s inzenden zich moeten houden aan een bepaald thema, is een leerrijk succes.
En het zijn zeker niet “allemaal beestjes” die gefotografeerd worden door onze leden.
Macrofoto’s van zeer uiteenlopende voorwerpen, modelfotografie, landschappen en rariteiten van over heel de wereld, mensen zoals u en ik, het zijn stuk voor stuk onderwerpen die door het fotografische oog van onze leden worden vastgelegd en getoond op ons jaarlijks Fotosalon.
Zo bepaalt ieder op zijn manier het wel en wee van DFT.